Kegiatan Posyandu & Posbindu Desa Basirih Hulu Tahun 2022

  • Dec 09, 2022
  • Admin Basirih Hulu

Pelaksanaan kegitan Posyandu Balita dan Posbindu Lansia di Desa Basirih Hulu yang rutin dilaksanakan tiap bulan di balai Desa Basirih Hulu